Zachęcamy wszystkich pacjentów oraz pracowników naszego Szpitala do wypełnienia anonimowej ankiety internetowej. Ankieta dotyczy zagadnień humanizacji relacji międzyludzkich w medycynie przed i w czasie pandemii COVID-19, i jest częścią ogólnopolskiego projektu naukowego realizowanego przez zespół badaczy Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Zbigniewa Izdebskiego. Nasz szpital wspiera realizację tego projektu. Do udziału w ankiecie zapraszany jest […]

Czytaj dalej

W związku z atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę Szpital Średzki udziela świadczeń osobom przybywającym z Ukrainy, które przekroczyły granicę po 24.02.2022 r. Dodatkowo informujemy, iż świadczymy usługi także komercyjnie.   Dodatkowe informacje w języku ukraińskim, z którymi można się zapoznać są na stronach: https://www.gov.pl/web/ua https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html   Медична допомога для Українців.   У зв’язку зі збройним […]

Czytaj dalej

Zalecenia dla osoby towarzyszącej rodzącej podczas porodu:   Rodząca zgłasza informację o chęci odbycia porodu rodzinnego po przyjęciu do szpitala, nie później niż podczas pobytu na Sali Porodowej. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją ani nadzorem epidemiologicznym. W ciągu […]

Czytaj dalej

AKTUALIZACJA DOTYCZĄCA ODWIEDZIN U PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH Odwiedziny są możliwe w sytuacjach szczególnych, w których są one niezbędne takich jak w szczególności: wizyty pożegnalne, wizyty w celu opieki nad pacjentem, u którego nieobecność opiekuna /osoby bliskiej może powodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia lub pogarszać jego stan zdrowia, w tym szczególności opieki […]

Czytaj dalej

Font Resize
Kontrast