Prawo do świadczeń

 

Uprzejmie informujemy, że aby bezpłatnie skorzystać ze świadczeń zdrowotnych należy przedstawić jeden z wymienionych poniżej dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń:

 • druk ZUS RMUA,
 • legitymację ubezpieczeniową,
 • zaświadczenie lub legitymację KRUS,
 • legitymację emeryta lub rencisty,
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • legitymację szkolną lub studencką,
 • legitymację rodzinną,
 • decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • poświadczenie wydane przez NFZ (ubezpieczenie w innym niż Polska państwie UE),
 • karta EKUZ.

 

Jeżeli Pacjent nie posiada żadnego aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia (dotyczy pomocy ambulatoryjnej i gdy nie przebywa w szpitalu),
 • nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia – jeśli Pacjent przebywa w szpitalu.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach skutkować będzie obciążeniem Pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Font Resize
Kontrast