Formularz Kontaktowy

 

 

letters and pen on wooden table

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Średzki Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną informację poprzez formularz kontaktowy.

  Klauzula informacyjna

  Szpital Średzki Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, jako Administrator Danych Osobowych, informują Pana/Panią, iż:

  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
  • Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
  • Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego z siedzibą przy
   Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska jest Pani Monika Goińska-Roszyk
  • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych
   w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
  Font Resize
  Kontrast