Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPIS ZAGADNIEŃ
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. INFORMCJA O ADMINISTRATORZE DANYCH
3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
4. COOKIES
5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
6. TWOJE PRAWA
7. BEZPIECZEŃSTWO
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Odwiedzając Naszą witrynę, powierzasz nam swoje informacje, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc
w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.
Te informacje są dla Ciebie bardzo ważne. Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy.
Niniejsza polityka prywatności, ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Ciebie, a jedynie informacją w jakim zakresie i celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.
2. IDENTYFIKACJA ADMINISTRATORA DANYCH
Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.szpitalsredzki.pl oraz www.szkolarodzeniabajbus.pl jest Szpital Średzki Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, dalej zwanym Administratorem. Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Masz prawo skontaktować się z nami poprzez:
• formularz kontaktowy udostępniony na stronie www.szpitalsredzki.pl
• telefonicznie:
Chronimy Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Moniki Goińska-Roszyk,
w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Szpital Średzki Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska.
Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twojej prywatności, a w szczególności zapewniamy,
że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika
z działań podejmowanych przez Nas na Twoją rzecz. Przykładowo, jeżeli Chcesz zadać Nam pytanie możesz zostać poproszony o podanie określonego zakresu danych osobowych.
Cel zbierania danych osobowych
Twoje dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celu:
• w celu dostosowania się do Twoich potrzeb i zainteresowań. W tym celu na Naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają na zapamiętywanie Twoich preferencji dotyczących umieszczonych w witrynie treści, modyfikowanie ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Twoich potrzeb i oczekiwań.
• w celu umożliwienia Tobie nawiązania z Nami kontaktu w danym temacie poprzez udostępniony formularz kontaktowy oraz udzielenia Tobie rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć możemy prosić Cię o podanie różnych kategorii danych w zależności od wybranego przez Ciebie tematu. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy) w stosunku do celu jaki chcemy osiągnąć np. jeśli chcesz podzielić się z Nami opinią o Naszych usługach nie wymagamy Abyś podawał nam swoje dane adresowe, czy teleadresowe, a jedynie Imię oraz adres e-mail, który umożliwi nam udzielenie odpowiedzi, jeśli będzie ona wymagana zgodnie z Twoim życzeniem.
Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):
 Imię
 Nazwisko
 Adres IP Użytkownika
 Adres e-mail
 Numer telefonu
Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych
w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Odbiorcy danych
Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom poza Szpitalem Średzkim Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, jeśli nie zaistnieje jedna
z następujących okoliczności:
• Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę.
Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom poza Szpitalem Średzkmi Serca Jezusowego
z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.
• Odbiorcą jest Administrator strony.
W Naszym imieniu stroną www zarządza administrator domeny nazwa.pl Wówczas określony administrator oraz przedstawiciele firmy świadczącej pomoc techniczną mają dostęp do Twoich danych zebranych przez stronę www (takich jak: Adres IP, Imię i Nazwisko, Adres e-mail, Numer Telefonu).
• Istnieją przyczyny prawne.
Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom poza Szpitalem Średzkim Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
 dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
 egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
 wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony www.szpitalsredzki.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
• konieczność realizacji czynności, której Jesteś stroną lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed ich wykonaniem. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez formularz kontaktowy, udostępniony na Naszej stronie www. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Twoje żądanie określonej czynności zgodnie z wybraną tematyką zapytania np. jeśli nie podasz Nam adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić Tobie odpowiedzi na przysłane zapytanie,
• Twoja zgoda na przetwarzanie, niektórych kategorii danych, w określonym celu np. w procesie realizacji usługi,
• konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które wyrażone są poprzez:
 zarządzanie stroną www,
 dostosowaniem jej zawartości do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz
 zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych w cyberprzestrzeni.

5. COOKIES
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

6. TWOJE PRAWA
Warto Abyś wiedział jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• W każdym dowolnym czasie Masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
• Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez prawa do bycia zapomnianym.
• Masz prawo dostępu do Swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to Możesz zrealizować osobiście w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, poprzez formularz kontaktowy lub kontaktując się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych.
• Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście
w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska w dziale administracyjnym, poprzez formularz kontaktowy. Informujemy,
że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji,
co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
• Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować osobiście w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska lub poprzez formularz kontaktowy. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
• Dodatkowo Masz prawo do przeniesienia Swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

7. BEZPIECZEŃSTWO
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska. W szczególności:
• stosujemy szyfrowanie SSL;
• kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
• dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności
w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Font Resize
Kontrast