Rehabilitacja

Ośrodek Usprawniania Leczniczego
ul. Sportowa 9A
63-000, Środa Wlkp.
tel. 61 285 37 85
Kierownik: Ewa Marcinkiewicz-Kowalczyk

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.30
Rejestracja od 7:25 – 15:30

Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w OUL na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Fizykoterapia:

1. Diadynamik
2. Galwanizacja
3. TENS
4. Prądy interferencyjne (Nemeca)
5. Elektrostymulacja
6. Jonoforeza
7. Prądy Kotza
8. Ultradźwięki
9. Fonoforeza
10. Promieniowanie nadfioletowe
11. Laseroterapia
12. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetronik)
13. Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości

Hydroterapia:

1. Masaż wirowy kończyn dolnych
2. Masaż wirowy kończyn górnych
3. Hydromasaż kończyn dolnych wraz z odcinkiem L-S kręgosłupa.

Kinezyterapia:

1. Ćwiczenia indywidualne ( wykorzystujemy metody PNF, McKenzie, terapię manualną tkanek miękkich, trening funkcjonalny)
2. Ćwiczenia czynne
3. Ćwiczenia izometryczne
4. Ćwiczenia w odciążeniu
5. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi polegające na stymulacji prawidłowego rozwoju

Masaż suchy
Masaż sekwencyjny typu BOA

Istnieje również możliwość wykonania zabiegów komercyjnie.

cennik

Font Resize
Kontrast