Historia

Historia szpitala w Środzie Wielkopolskiej

     Tak naprawdę, wszystko zaczęło się 156 lat temu – w 1860 roku, w  skromnym domu przy ul. Dąbrowskiego 22, gdzie Siostry Miłosierdzia Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo nazywane Szarytkami, rozpoczęły w Środzie swoją misję. Pierwszy ich szpital posiadał 12 łóżek, a dwadzieścia lat później Szarytki prowadziły lecznictwo zamknięte dysponując już 50-cioma łóżkami. Mimo niesprzyjającej im pruskiej władzy, wielu upokorzeń  i trudności, średzkie Szarytki zdecydowały się na ogromne przedsięwzięcie jakim było budowa zupełnie nowego i nowoczesnego szpitala. W tym niezwykłym przedsięwzięciu wspierali ich wspaniali średzcy księża: proboszcz średzkiej kolegiaty Ludwik Jażdżewski i dwaj wikariusze Ignacy Knast i Augustyn Szamarzewski. Działając wspólnie i z pełnym oddaniem, potrafili pokonać wszystkie urzędnicze przeszkody i formalności. Szpital budowano z funduszy społecznych gromadzonych przez parafię średzką i ofiarowanych przez znaczących ziemian i mieszczan – wspaniałych średzkich dobrodziei.

W dniu 14 lipca 1914r. położono kamień węgielny pod obecny szpital. Po dwóch latach, 6 listopada 1916 roku nowy szpital został uroczyście oddany do użytku. Pamiątką tej uroczystości jest tablica umieszczona nad jego głównym wejściem. Szpital przyjął nazwę „Zakład Serca Jezusowego” i był własnością Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Koszt budowy wyniósł 350.000 marek. W skład szpitala wchodził gmach główny, pawilon zakaźny. W pierwszych latach pracowało w nim osiemnaście Sióstr, a pierwszym jego dyrektorem był dr Ignacy Opieliński, Władysław Jordan i dr Alfred Meissner. W październiku1927 roku lekarzem naczelnym i dyrektorem szpitala został chirurg Zygmunt Wałczyński. W przedwojennych pismach szpital reklamował się następująco: ”Położony w pięknym parku, wyposażony w najnowsze aparaty do fizykoterapii jest jedynym w Polsce zakładem posiadającym Oddział Leczenia Sympatykoterapią”. Szpital dysponował 15 łóżkami i jak na ówczesne czasy nie odbiegał pod względem wyposażenia od szpitali np. w Berlinie. W okresie II wojny św. szpital znajdował się pod zarządem władz niemieckich. Po ewakuacji Niemców w 1945 i przejściu frontu, szpital stracił wiele cennego wyposażenia… W roku 1949, szpital został zabrany Siostrom przez ówczesne władze komunistyczne i upaństwowiony. Szarytki straciły wszystko, wraz ze szpitalem odebrano im ochronkę i siedemnastohektarowe gospodarstwo rolne, które przez 20 lat dawało utrzymanie i wyżywienie dla chorych. W latach PRL-u szpital przeszedł wiele przeobrażeń i zmian organizacyjnych, które nie sprzyjały rozwojowi średzkiej lecznicy. W dalszych latach co raz częściej odczuwane były poważne trudności z brakiem łóżek szpitalnych, wyposażenia, kadrą szpitala i finansami. Po zmianach ustrojowych w 1989 r, szpital przeszedł pod zarząd powiatu średzkiego, który w 2001 roku odkupił szpital od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.W dniu 10 czerwca 2013r. nastąpiło podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego skrzydła szpitala. Pół roku później, w grudniu 2013 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie, został przekształcony w spółkę kapitałową „Średzki Szpital Sp. z o.o.”  15 września 2015 roku nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie do użytku nowej części szpitala. W marcu 2016 roku, starosta średzki Marcin Bednarz wspólnie z burmistrzem Wojciechem Ziętkowskim i władzami Szpitala, dokonał uroczystego otwarcia nowej rejestracji szpitala.

Obecnie średzka lecznica posiada nowocześnie urządzone i wyposażone sale, lekarzy specjalistów i fachowy personel pielęgniarski. Szpital dysponuje ogółem 136 łóżkami, a oddziały otrzymały akredytację na rezydentów, co oznacza, że w średzkim szpitalu kształcą się studenci.

W całej 100 letniej historii, szpitalem zarządzało 12 dyrektorów i 4 prezesów.

Font Resize
Kontrast