Kontakty

Dział/Stanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu E-mail
 

 

Rejestracja

Rejestracja – Przyjęcia do szpitala w. 307

609 790 196

 

 

rejestracja@szpitalsredzki.pl

Rejestracja Poradnie (Chirurgiczna, USG, TK,

RTG)

w. 248

607 071 726

Przełożona Pielęgniarek i Położnych w. 210
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Koordynator

 

w.302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor@szpitalsredzki.pl

Pielęgniarka Oddziałowa w. 333
Sala intensywna SOR w. 305
Sala zabiegowa w. 275
Lekarz karetki S w. 302
Lekarz Izby Przyjęć w. 301
Pokój badań w. 306
Dyżurka w. 250
SOR 885 493 151
Karetka „T” 885 493 157
POZ – Nocna i Świąteczna Opieka

Zdrowotna

Lekarz 698 085 234
Pielęgniarka 698 085 274
 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej

Terapii

Koordynator w. 279  

 

oddzial.anestezjologii@szpitalsredzki.pl

Pielęgniarka oddziałowa w. 262
885 493 152
 

 

Oddział Chirurgiczny

Koordynator 885 493 155  

 

oddzial.chirurgiczny@szpitalsredzki.pl

Pielęgniarka oddziałowa w. 259
Rejestracja w. 203
 

 

 

 

 

Oddział wewnętrzny

Koordynator w. 269  

 

 

 

 

oddzial.wewnetrzny@szpitalsredzki.pl

Lekarze w. 271
Pielęgniarka oddziałowa w. 268
I piętro w. 268
Gabinet zabiegowy w. 347
Rejestracja w. 346
 

 

 

 

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Koordynator w. 348, 885 493 156  

 

 

 

oddzial.ginekologiczny@szpitalsredzki.pl

Pielęgniarka oddziałowa w. 350
Blok porodowy w.349
Rejestracja w.350
Izba przyjęć w.343
 

Oddział Noworodkowy

Koordynator w. 284  

oddzial.noworodkowy@szpitalsredzki.pl

Pielęgniarka oddziałowa w. 274
 

 

 

Oddział Dziecięcy

Koordynator w. 341  

 

 

oddzial.dzieciecy@szpitalsredzki.pl

Lekarze w. 277
Pielęgniarka oddziałowa w. 251
885 493 153
 

Oddział Onkologii Klinicznej

Lekarze w. 247  

oddzial.onkologiczny@szpitalsredzki.pl

Oddziałowy w. 247
 

 

Blok operacyjny

 

 

Kierownik

 

 

w. 267 w. 276

 

 

blok.operacyjny@szpitalsredzki.pl

 

Pracownia RTG w. 366 pracownia.rtgiusg@szpitalsredzki.pl
Pracownia Endoskopii Kierownik w. 264 pracownia.endoskopii@szpitalsredzki.pl
Pracownia Tomografii Komputerowej Kierownik w. 283 pracownia.tomografii@szpitalsredzki.pl
 

 

Laboratorium Analityczne

w. 252  

 

laboratorium@szpitalsredzki.pl

Punkt pobrań w. 226
Kierownik w. 216
Pracownia Serologiczna Kierownik w. 293 pracownia.serologiczna@szpitalsredzki.pl
Poradnia Medycyny Pracy 885 493 160 medycynapracy@szpitalsredzki.pl
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

 

rejestracja

 

609-790-561

Centralna Sterylizatoria 885 493 150
 

Poradnia Lekarza Rodzinnego

Pielęgniarz 609 009 143  

rejestracjapoz@szpitalsredzki.pl

Lekarz 885 493 162
Pracownia EEG w. 340
Pracownia EKG w. 345
Pracownia USG w. 248, 307
Poradnia Laryngologiczna 535-209-609
Poradnia Diabetologiczna 661-018-090
Punkt pobrań SARS-CoV-2 798-952-698
Punkt szczepień COVID – 19 667-777-143
Profilaktyka 40 plus 731-114-122
Poradnia Laktacyjna 609-790-195
ADMINISTRACJA
Sekretariat w. 210 sekretariat@szpitalsredzki.pl
Dział Finansowy 517810262, w. 111 finanse@szpitalsredzki.pl
Dział Kadr 609026044, w. 110 kadryplace@szpitalsredzki.pl
Dział Świadczeń Zdrowotnych i

Statystyki Medycznej

Kierownik w. 108, w. 107  

organizacja@szpitalsredzki.pl

w. 109
Informatyk 604 948 208 it@szpitalsredzki.pl
Dział Inwestycji w. 105
Pielęgniarka Epidemiologiczna w. 107
Główny Specjalista ds. BHP w. 278
Apteka Szpitalna w. 261 apteka@szpitalsredzki.pl
Font Resize
Kontrast