Zasady odwiedzin pacjentów w stanie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.

Zasady odwiedzin pacjentów w stanie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
1. Umożliwia się odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu przez osoby nie manifestujące objawów infekcji. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).
2. Odwiedziny w Szpitalu odbywaj się w godzinach:
• Oddział Wewnętrzny od godz. 11:00 do 18:00.
• Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Noworodkowy, Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Chirurgii, Oddział Dziecięcy od godz. 13:00 do 17:00.
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii od godz. 16:00 do 17:00
3. U chorego może przebywać jednoczasowo 1 osoba odwiedzająca, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
4. W czasie odwiedzin, osoba odwiedzająca jest zobowiązana do noszenia maseczki zakrywającej szczelnie nos i usta oraz do dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach oraz przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych u pacjenta.
5. Osoba bliska może przynieść pacjentowi rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału (lekarzem lub pielęgniarką).
6. W przypadku braku możliwości odbycia osobistych odwiedzin pacjenta przebywającego na oddziale szpitalnym przez jego bliskich (ze względu na ograniczenia epidemiczne wprowadzone w Szpitalu lub inne powody leżące po stronie osoby odwiedzającej lub odwiedzanego pacjenta), kierownictwo i personel Szpitala, w miarę możliwości, umożliwi pacjentowi podtrzymanie bieżącego kontaktu z bliskimi w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub Internetu.