Medycyna Pracy – Informacja

Informujemy, że w dniach :  30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 21.05.2018, 01.06.2018 nie będzie Lekarza Medycyny Pracy