Oddział Wewnętrzny

6g6b9193

Koordynator: lek. med. Arkadiusz Wysocki

6G6B0708
Pielęgniarka Oddziałowa: Justyna Sikorska

Telefony:
Centrala: 61 285 40 31
Dyżurka lekarska: w. 279
Dyżurka pielęgniarska:
I piętro : w. 268 z salą intensywnej opieki kardiologicznej
II piętro : w. 255

Personel:
Na Oddziale pracuje 6 lekarzy, 22 pielęgniarki oraz 1 sekretarka medyczna.

Lokalizacja Oddziału:
I piętro budynku Szpitala, wejście A

Liczba łóżek: 35 w tym 4 łóżka intensywnej opieki kardiologicznej

Liczba leczonych pacjentów:
Rok 2013 1987 osób
Rok 2014 2075 osób
Rok 2015 1964 osób
Rok 2016 1980 osób
Rok 2017 1683 osoby
Rok 2018 1682 osoby
Rok 2019 1550 osób

Zakres udzielanych świadczeń:
Diagnostyka i leczenie chorób,
układu krążenia,
układu pokarmowego,
układu oddechowego,
układu dokrewnego w tym cukrzycy,
układu krwiotwórczego,
układu moczowego,

Rehabilitacja kardiologiczna i ruchowa
W ramach diagnostyki wykonujemy badania:
rtg,
tomografii komputerowej,
ekg spoczynkowe i wysiłkowe,
echokardiografię,
usg,
24-godzinną rejestrację ekg i ciśnienia tętniczego (Holter ekg i ciśnieniowy),
spirometrię,
badania endoskopowe (gastroskopię, kolonoskopię).
NA ODDZIALE NIE WYKONUJE SIĘ BADAŃ AMBULATORYJNYCH.

Informacje dla pacjentów:
Na Oddziale obowiązuje Regulamin Szpitala.
Oddział przyjmuje chorych w ramach przyjęć planowych (tylko po uprzednim ustaleniu terminu) w godzinach 930 – 1100, nagłe zachorowania przez całą dobę.
Odwiedziny w godzinach 1100 – 1800. W pozostałym czasie tylko za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
Informacje o chorych udzielane są przez Ordynatora lub lekarza prowadzącego w godzinach 1300 – 1400 lub przez całą dobę w przypadku przyjęć w trybie ostrym lub przypadków nagłych. Informacje udzielane są tylko osobom upoważnionym przez pacjenta. Zgodnie z obowiązującym prawem nie udzielamy informacji przez telefon.

Informacje dodatkowe:
Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Oddział uczestniczy w programie leczenia ostrych zespołów wieńcowych zapewniając leczenie ostrego zawału serca na najwyższym poziomie z dostępem do pierwotnej angioplastyki wieńcowej w pracowniach hemodynamicznych w Poznaniu.

Sympatyczny, oddany chorym zespół lekarski i pielęgniarski to ludzie z doświadczeniem, entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy. Organizacja Oddziału zapewnia chorym powrót do zdrowia w godnych warunkach oraz ciepłej i życzliwej atmosferze.

Regulamin pobytu i odwiedzin

Font Resize
Kontrast