Oddział Wewnętrzny

6g6b9193

Koordynator: lek. med. Arkadiusz Wysocki

6G6B0708
Pielęgniarka Oddziałowa: Justyna Sikorska

Telefony:
Telefony:
Centrala: 61 285 40 31
Dyżurka lekarska: w. 271
Dyżurka pielęgniarska: w. 268
I piętro : w. 268 z salą intensywnej opieki kardiologicznej
II piętro : w. 255

Personel:
Na Oddziale pracuje 6 lekarzy, 22 pielęgniarki oraz 1 sekretarka medyczna.

Lokalizacja Oddziału:
I piętro budynku Szpitala, wejście A

Liczba łóżek: 35 w tym 4 łóżka intensywnej opieki kardiologicznej

Zakres udzielanych świadczeń:
Diagnostyka i leczenie chorób,
układu krążenia,
układu pokarmowego,
układu oddechowego,
układu dokrewnego w tym cukrzycy,
układu krwiotwórczego,
układu moczowego,

Rehabilitacja kardiologiczna i ruchowa
W ramach diagnostyki wykonujemy badania:
rtg,
tomografii komputerowej,
ekg spoczynkowe i wysiłkowe,
echokardiografię,
usg,
24-godzinną rejestrację ekg i ciśnienia tętniczego (Holter ekg i ciśnieniowy),
spirometrię,
badania endoskopowe (gastroskopię, kolonoskopię).
NA ODDZIALE NIE WYKONUJE SIĘ BADAŃ AMBULATORYJNYCH.

Informacje dla pacjentów:
Na Oddziale obowiązuje Regulamin Szpitala.
Oddział przyjmuje chorych w ramach przyjęć planowych (tylko po uprzednim ustaleniu terminu) w godzinach 930 – 1100, nagłe zachorowania przez całą dobę.
Informacje o chorych udzielane są przez Ordynatora lub lekarza prowadzącego w godzinach 1300 – 1400 lub przez całą dobę w przypadku przyjęć w trybie ostrym lub przypadków nagłych. Informacje udzielane są tylko osobom upoważnionym przez pacjenta. Zgodnie z obowiązującym prawem nie udzielamy informacji przez telefon.

Odwiedziny pacjentów od godz. 11:00 do 18:00.
Maksymalnie 1 osoba do 1 pacjenta, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
Obowiązkowe jest noszenie maseczki.

Informacje dodatkowe:
Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Oddział uczestniczy w programie leczenia ostrych zespołów wieńcowych zapewniając leczenie ostrego zawału serca na najwyższym poziomie z dostępem do pierwotnej angioplastyki wieńcowej w pracowniach hemodynamicznych w Poznaniu.

Sympatyczny, oddany chorym zespół lekarski i pielęgniarski to ludzie z doświadczeniem, entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy. Organizacja Oddziału zapewnia chorym powrót do zdrowia w godnych warunkach oraz ciepłej i życzliwej atmosferze.

Regulamin pobytu i odwiedzin

Font Resize
Kontrast