Oddział Onkologiczny

Koordynatorzy:

lek.Gleb Radzewicz

pielęgniarka oddziałowa: Jagoda Graniczna

telefony:

centrala 61 28 540-31

Dyżurka pielęgniarska -247

Liczba łóżek-10

Oddział realizuje świadczenia z zakresu kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z rakiem jelita grubego (KON-JG) polegające na skoordynowaniu rozpoznania i leczenia raka jelita grubego, ale także na monitorowaniu stanu zdrowia pacjenta po przebytej chorobie nowotworowej.

Odwiedziny pacjentów od godz. 13:00 do 17:00.
Maksymalnie 1 osoba do 1 pacjenta, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
Obowiązkowe jest noszenie maseczki.

Font Resize
Kontrast