Oddział Onkologiczny

Koordynatorzy:

lek.Tomasz Piłat, lek.Gleb Radzewicz

pielęgniarz oddziałowy: Rafał Grześkowiak

telefony:

centrala 61 28 540-31

Dyżurka pielęgniarska -247

Liczba łóżek-10

Oddział realizuje świadczenia z zakresu kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z rakiem jelita grubego (KON-JG) polegające na skoordynowaniu rozpoznania i leczenia raka jelita grubego, ale także na monitorowaniu stanu zdrowia pacjenta po przebytej chorobie nowotworowej.

Font Resize
Kontrast