Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia TK

Pracownia TK wyposażona jest w nowoczesny aparat 16-rzędowy firmy GE oraz dwukomorowy wstrzykiwacz do kontrastu.

Wykonujemy pełen zakres badań diagnostycznych z kontrastem i bez kontrastu z wyjątkiem diagnostyki serca (w tym badania angiograficzne).

Pracownia posiada umowę z NFZ , oraz prowadzi diagnostykę komercyjną.

Font Resize
Kontrast