Pracownia EEG

6g6b9072

 

Informacja

Dane osobowe niezbędne do zarejestrowania się na odpłatne badanie EEG, wystawienia faktury przez Szpital za wykonaną usługę oraz ewentualnego dochodzenia przez Szpital roszczeń w związku z niewykorzystanym a zarezerwowanym dla pacjenta na badanie czasem pracowni.

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

– nr PESEL

Pacjenci, którzy nie mogą stawić się na badanie w wyznaczonym terminie proszeni są o odwołanie zaplanowanej wizyty na co najmniej 2 dni przed jej terminem.

Nieodwołanie wizyty i niestawienie się na badanie może spowodować podjęcie przez Szpital działań mających na celu obciążenie pacjenta przez Szpital kosztami z tym związanymi.

 

Badanie elektroencefalograficzne (w skrócie EEG), polega na rejestracji czynności bioelektrycznej mózgu człowieka, która charakteryzuje się niewielkim napięciem (od kilku do kilkuset mikrowoltów). Częstotliwość tych prądów waha się od 0,5 Hz do 50 Hz. Do rejestracji tych niewielkich potencjałów służą aparaty encefalograficzne. Badania EEG przeprowadzane są według standardów zalecanych przez Międzynarodową Federację Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej. Badanie EEG rozpoczyna się od umieszczenia na głowie pacjenta 20 elektrod pomiarowych. Czas rutynowego zapisu EEG bez artefaktów wynosi 20-30 minut.

Badania EEG wykonywane są w poniższe dni:
Wtorek od 8.00 do 12.00
Czwartek od 15.00 do 19.00

Rejestracja pod numerem telefonu 61 285 40 31 wew. 307

Przygotowanie do badania EEG
EEG zwykłe (dzień wcześniej umyć głowę, w dniu badania nie lakierować włosów i nie nakładać żelu).
EEG na sen (dzień wcześniej umyć głowę, w dniu badania nie lakierować włosów i nie nakładać żelu).
– dzieci – obudzić około 3.00 nad ranem i do momentu badania nie pozwolić, aby dziecko usnęło.
– dorośli – 24 godziny bez snu przed badaniem.

Font Resize
Kontrast