Poradnia Medycyny Pracy

6g6b9167

W dniu 21 listopada 2018 roku nie będzie lekarza w Poradni Medycyny Pracy.

 

Miejsce usług:
Szpital Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Żwirki i Wigury 10,

II piętro, wejście A (główne wejście szpitala).

Tel. 61 285-40-31 wew. 281 ,
Tel. kom. 885-493-160
e-mail: medycynapracy@szpitalsredzki.pl

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną.

LEKARZE PORADNI MEDYCYNY PRACY:

 lek. Bernadeta Moskal-Gruszczyńska – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy
medpracy-(3)

PIELĘGNIARKA PORADNI MEDYCYNY PRACY:
Małgorzata Ratajczak – dyplomowana pielęgniarka

Godziny przyjęć:


Rejestracja:

Poniedziałek     7:30 – 18.00
Wtorek              7:30 – 14.00
Środa                 7:30 – 11.00
Czwartek           8:00 – 11.00
Piątek                7.30 – 11.00

Lekarz:
Poniedziałek   12:00 – 15.00
Wtorek              9.00 – 12.30
Środa               11:00 – 14:00
Czwartek         14:00 – 17:00
Piątek              11:00 – 14.00

Zakres usług:
1.Badania profilaktyczne:
Wstępne – przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, a także wtedy, gdy wystąpią nowe czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Okresowe – u osób pracujących na danym stanowisku, którym wygasa ważność dotychczasowego orzeczenia.
Kontrolne – przed ponownym podjęciem pracy, obowiązkowo u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
2.Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych z możliwością przeprowadzenia badań w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych
3 Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami.
4.Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.
5.Udział lekarza na posiedzenia komisji BHP.
6.Wizytacja stanowisk pracy przez lekarza specjalistę medycyny pracy.
7.Diagnostyka obrazowa RTG i laboratoryjna.
8.EKG, spirometria, audiometria.

Badania wykonywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.2016.2067 j.t.)

Font Resize
Kontrast