Szpitalny Oddział Ratunkowy

6g6b9178

Koordynator: lek.med. Marek Baranowski
Pielęgniarka Oddziałowa: Lidia Jarmuż

Telefony:
Telefon alarmowy: 999
Centrala: 61 285 40 31
Dyspozytor: w. 250
Lekarz karetki S: w. 302
Lekarz karetki P: w. 301
Pokój przyjęć: w. 305
Pokój badań: w. 306
Ratownicy: w. 303

Personel:
W oddziale pracuje 24 lekarzy, 1 położna, 25 ratowników medycznych, 9 kierowców oraz 1 sekretarka medyczna.

Lokalizacja Oddziału:
Parter budynku Szpitala, wejście C lub dojście od strony wejścia głównego do szpitala, wejście A.

Liczba łóżek: 6 łóżek w tym: 4 łóżek obserwacyjnych, 2 łóżka intensywnego nadzoru,

Informacje dodatkowe:
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) znajduje się w zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia wojewódzkim planie zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych dla województwa wielkopolskiego.
Oddział powstał w 2002 roku i składa się z następujących obszarów:
Segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
Resuscytacyjno – zabiegowego,
Wstępnej intensywnej terapii,
Terapii natychmiastowej,
Obserwacji,
Konsultacyjnego,
Laboratoryjno-diagnostycznego,
Stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego,
Zaplecza administracyjno-gospodarczego.
SOR udziela całodobowo pomocy doraźnej i zaopatruje pacjentów w stanach zagrożenia życia, świeżych urazach i nagłych zachorowaniach. Pomoc udzielana jest osobom zgłaszającym się do szpitala osobiście oraz przewiezionym przez zespoły ratownictwa medycznego.
Ściśle współpracujemy z pozostałymi służbami ratunkowymi (Straż Pożarna, Policja).
W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działają dwa zespoły ratownictwa medycznego:
Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny S (poprzednio nazywany karetką reanimacyjną),
Zespół Wyjazdowy Podstawowy P (poprzednio nazywany karetką wypadkową).
Oddział udziela świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (POZ), a w szczególności:
Nocną i świąteczną ambulatoryjną opiekę lekarską i pielęgniarską,
Nocną i świąteczną wyjazdową opiekę lekarską,
Transport sanitarny.

Odział SOR wykonuje transporty między szpitalne karetką transportową.

Sympatyczny, oddany chorym zespół lekarski i pielęgniarski to ludzie z doświadczeniem, entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy. Organizacja Oddziału zapewnia chorym powrót do zdrowia w godnych warunkach oraz ciepłej i życzliwej atmosferze.

Font Resize
Kontrast