Oddział Ginekologiczno-Położniczy

gin-pol

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Koordynator: Mariusz Działak     Położna oddziałowa : Grażyna Standera

6G6B0435         6G6B0709

Lokalizacja oddziału : I piętro budynku Szpitala , wejście B

Telefony:

Centrala: 61 285 40 31
Dyżurka pielęgniarska: wew. 258
Dyżurka lekarska: +48 885 493 156

Personel:

8 lekarzy
15 położnych
1 pielęgniarka
1 sekretarka medyczna

Liczba łóżek : 25 łóżek 

 

Oddział posiada 3 oddzielne sale porodowe z osobnymi węzłami sanitarnymi. Matki po porodzie przebywają razem z dziećmi w systemie rooming-in. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość pobytu osoby towarzyszącej w pokoju rodzinnym przez cały czas hospitalizacji pacjentki.

W oddziale ginekologicznym prowadzimy leczenie zachowawcze i operacyjne chorób żeńskiego narządu rodnego. Większość operacji wykonywana jest mało inwazyjnymi metodami endoskopowymi . Zabiegi te wiążą się z krótszą hospitalizacją , lepszym efektem kosmetycznym oraz niższymi dolegliwościami bólowymi.

Ponadto wykonujemy operacje w zaburzeniach statyki narządu rodnego oraz w wysiłkowym nietrzymaniu moczu przy użyciu materiałów najwyższej jakości.

W oddziale diagnozujemy i leczymy ciężarne , które wymagają hospitalizacji ze względu na nieprawidłowy przebieg ciąży . Współpracujemy ściśle z Instytutem Ginekologii i Położnictwa o wyższym stopniu referencji w Poznaniu co gwarantuje ciągłość opieki na najwyższym poziomie.

Przy szpitalu działa Szkoła Rodzenia . Gorąco zachęcamy do udziału w jej zajęciach gdyż wzbogaca to wiedzę przyszłych rodziców i przygotowuje do porodu .

Posiadamy Poradnię Ginekologiczno- Położniczą gdzie zajmujemy się leczeniem ambulatoryjnym oraz profilaktyką .

Sympatyczny Oddany chorym zespół lekarski i położniczy to ludzie z doświadczeniem , entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy. Organizacja oddziału zapewnia chorym powrót do zdrowia w godnych warunkach oraz ciepłej i życzliwej atmosferze.

Plan Porodu

Do porodu wskazane jest,aby ciężarne zabrały ze sobą:

Regulamin pobytu i odwiedzin

Zalecenia dla osoby towarzyszącej rodzącej podczas porodu:

 1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
 2. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, ani nadzorem epidemiologicznym. W ciągu 14 dni od terminu porodu osoba towarzysząca nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2 ani z osobą przebywającą na kwarantannie.
 3. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z innymi osobami, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
 4. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca tj.: przechodzi przez triage (namiot przy wejściu do szpitala, w którym prowadzona jest wstępna ocena epidemiologiczna pod kątem zakażenia SARS-CoV-2). Osoba towarzysząca ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej. Podanie nieprawdziwych danych w ankiecie może spowodować następstwa prawne.
 5. Podczas przyjęcia w punkcie TRIAGE wyznaczona osoba z personelu szpitala pobiera wymaz w kierunku antygenu na obecność wirusa SARS-CoV-2 rodzącej oraz osobie towarzyszącej. Do czasu uzyskania wyniku, pozostają w wyznaczonym miejscu.
 6. Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona na salę porodową w momencie rozpoczętego porodu o czym decyduje lekarz oddziału po badaniu ciężarnej, analizie ankiety epidemiologicznej oraz wyniku testu osoby towarzyszącej.
 7. Osoba towarzysząca przebiera się w środki ochrony indywidualnej w miejscu wyznaczonym przez położną Bloku Porodowego.
 8. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób, często myje i dezynfekuje ręce oraz ma założoną maskę, która dobrze przylega do twarzy i zakrywa usta i nos.
 9. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, w której przebywa z rodzącą, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego. Osoba towarzysząca stara się zachować maksymalny dystans od personelu medycznego.
 10. Sugeruje się zaopatrzenie się przez osobę towarzyszącą w wodę i suchy prowiant.
 11. Osoba towarzysząca położnicy przebywającej w sali wieloosobowej opuszcza szpital zaraz po porodzie.
 12. Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie drogami natury pod warunkiem przebywania położnicy przez ten czas w sali jednoosobowej (bez obecności innych pacjentek).
 13. W przypadku porodu zakończonego cięciem cesarskim nie jest możliwa obecność osoby towarzyszącej w sali operacyjnej podczas porodu oraz w sali pooperacyjnej (POOP). Osoba towarzysząca oczekuje na zakończenie zabiegu w wyznaczonym przez położną lub lekarza miejscu. Osoba towarzysząca może po narodzinach dziecka za zgodą lekarza pediatry przebywać z dzieckiem przez pewien czas w wyznaczonej sali na tzw. kangurowaniu (tuleniu malucha w bliskim kontakcie skóra przy skórze).
 14. Osoba towarzysząca po zakończeniu udziału w porodzie przebiera się w wyznaczonym przez położną miejscu w swoje ubranie, a strój jednorazowy i maskę wyrzuca do kosza na odpady zmieszane.
 15. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentek i ich dzieci osoba towarzysząca zobowiązana jest do podporządkowania się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego szpitala. Nie stosowanie się do zaleceń będzie skutkowało natychmiastowym opuszczeniem przez osobę towarzyszącą szpitala.
 16. Do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu.

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast