Oddział Noworodkowy

6g6b9187-2

 

Ordynator: lek. med. Joanna Bylińska
Położna Oddziałowa: Katarzyna Jackowiak

Telefony:
Centrala: 61 285 40 31
Dyżurka lekarska : w. 284
Dyżurka pielęgniarska: w. 274

Personel:
Na Oddziale pracuje 7 lekarzy, 6 pielęgniarek oraz 4 położne.

Lokalizacja Oddziału:
I piętro nowego budynku Szpitala, wejście B.

Liczba łóżek: 13 

 

Informacje dodatkowe:
Oddział spełnia funkcje oddziału I poziomu referencji w trójpoziomowym systemie opieki neonatologicznej. Opracowane są procedury postępowania z noworodkiem fizjologicznym oraz niewielką patologią.
W oddziale hospitalizujemy ok. 500-600 noworodków rocznie z tendencją zwyżkową.
Od kilku lat realizujemy program przesiewowego badania słuchu noworodków.
Oddział posiada 13 łóżeczek noworodkowych w systemie rooming-in.
Współpracujemy z ośœrodkiem o wyższym stopniu referencji oraz z Krajowym Rejestrem Wad Wrodzonych.
Oddział współpracuje ze Szkołą Rodzenia oraz z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym w prowadzeniu Poradni Laktacyjnej.
Posiadamy wydzieloną salę intensywnego nadzoru umożliwiającą prowadzenie wentylacji mechanicznej do czasu przybycia zespołu transportującego karetki N.

Sympatyczny, oddany chorym zespół lekarski i pielęgniarski to ludzie z doświadczeniem, entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy. Organizacja Oddziału zapewnia chorym powrót do zdrowia w godnych warunkach oraz ciepłej i życzliwej atmosferze.

Regulamin pobytu i odwiedzin

Font Resize
Kontrast