Oddział Dziecięcy

Fotolia_86127065_Subscription_Monthly_M

Ordynator: dr n. med. Dorota Roszak

 

 

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa: Aleksandra Hamela

Telefony:
Centrala: 61 285 40 31
Dyżurka lekarska: w. 277
Dyżurka pielęgniarska: w. 251

Personel:
Na Oddziale pracuje 6 lekarzy, 8 pielęgniarek, 2 opiekunki dziecięce oraz 1 sekretarka medyczna.

Lokalizacja Oddziału:
II piętro nowego budynku Szpitala , wejście B.

Liczba łóżek: 17

Informacje dodatkowe:
Oddział przyjmuje w trybie ostrym i planowym wszystkie wymagające hospitalizacje dzieci do 18 roku życia. Stanowi profil ogólnopediatryczny.
W oddziale istnieje możliwość przebywania całodobowego osoby bliskiej z dzieckiem. Czas pobytu osoby bliskiej z pacjentem wykorzystuje się na rozmowy kształcące rodziców i opiekunów w zakresie pielęgnacji, żywienia, szczepień ochronnych oraz zachowań prozdrowotnych.
Oddział uczestniczy w programie zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do lat 2 oraz w programie wykrywania inwazyjnej choroby pneumokokowej.

Sympatyczny, oddany chorym zespół lekarski i pielęgniarski to ludzie z doświadczeniem, entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy. Organizacja Oddziału zapewnia chorym powrót do zdrowia w godnych warunkach oraz ciepłej i życzliwej atmosferze.

Regulamin pobytu i odwiedzin

Font Resize
Kontrast