Oddział Dziecięcy

Fotolia_86127065_Subscription_Monthly_M

Ordynator: dr n. med. Dorota Roszak

 

 

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa: Aleksandra Hamela

Telefony:
Centrala: 61 285 40 31
Dyżurka lekarska: w. 341
Dyżurka pielęgniarska: w. 251

Personel:
Na oddziale pracuje 9 lekarzy, 14 pielęgniarek oraz 1 sekretarka medyczna

Lokalizacja Oddziału:
II piętro nowego budynku Szpitala , wejście A.

Liczba łóżek: 15

Informacje dodatkowe:

Oddział przyjmuje w trybie ostrym i planowym wszystkie wymagające hospitalizacje dzieci do 18 roku życia. Stanowi profil ogólnopediatryczny.
W oddziale istnieje możliwość przebywania całodobowego osoby bliskiej z dzieckiem. Czas pobytu osoby bliskiej z pacjentem wykorzystuje się na rozmowy kształcące rodziców i opiekunów w zakresie pielęgnacji, żywienia, szczepień ochronnych oraz zachowań prozdrowotnych.

Pacjenci przebywający na oddziale mogą korzystać z świetlicy wyposażonej w zabawki dla młodszych pacjentów, oraz książki dla młodzieży. zabawki pozwalające na odwrócenie uwagi od bólu i cierpienia oraz dyskomfortu wynikającego z konieczności przebywania w szpitalu.

.Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną Prowadzimy diagnostykę i kompleksowe leczenie chorób wieku dziecięcego w zakresie  :

  • astmy oskrzelowej
  • choroby płuc i oskrzeli
  • chorób alergicznych
  • chorób układu krążenia
  • schorzeń hematologicznych i endokrynologicznych
  • chorób przewodu pokarmowego
  • chorób pasożytniczych
  • chorób neurologicznych
  • chorób dróg moczowych

Sympatyczny, oddany chorym zespół lekarski i pielęgniarski to ludzie z doświadczeniem, entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy. Organizacja Oddziału zapewnia chorym powrót do zdrowia w godnych warunkach oraz ciepłej i życzliwej atmosferze.

Odwiedziny pacjentów od godz. 13:00 do 17:00.
Maksymalnie 1 osoba do 1 pacjenta, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
Obowiązkowe jest noszenie maseczki.

Regulamin pobytu i odwiedzin

Font Resize
Kontrast