Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

6g6b9193

 

Koordynator Oddziału – dr n. med. Bogumił Olczak
pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Monika Dudzińska
CENTRALA TELEFONICZNA: 61 285 40 31
Koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tel. 61 285 40 31 wew. 279
Dyżurka lekarska Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tel. 61 285 40 31 wew. 279
Pielęgniarki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 61 285 40 31 wew. 262

e-mail: oddzial.anestezjologii@szpitalsredzki.pl
Lokalizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
Parter budynku Szpitala, wejście C lub dojście od strony wejścia głównego do szpitala, wejście A.
Informacje dodatkowe:
Zespół Anestezjologii i Intensywnej Terapii tworzy 15 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz 17 pielęgniarek/ w tym 3 pielęgniarzy/ pracujących w systemie 12 godzinnych dyżurów podlegających ciągłej rotacji pomiędzy intensywną terapią a anestezjologią. Kwalifikacje zawodowe lekarzy i pielęgniarek określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Zespół Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada duże doświadczenie, wiedzę i umiejętności wynikające ze specyfiki Oddziału.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 5 pełnoprofilowych stanowisk zapewniające prowadzenie intensywnej terapii we wszystkich stanach zagrożenia życia. Dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną zapewniającą wysoki standard postępowania w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Każde stanowisko wyposażone jest w respiratory umożliwiające stosowanie różnych technik terapii wentylacyjnej inwazyjnej i nieinwazyjnej , w tym również szeroką analizę parametrów oddechowych z diagnostyką niewydolności oddechowej. W praktyce OAiIT wykorzystywany jest aparat do ciągłych technik nerkozastępczych /CVVH, CVVHD/, jak i pomiar rzutu serca /CO/ za pomocą czujnika FloTrac. Standardem postępowania jest również bronchoskopia diagnostyczno-terapeutyczna.

Oddział Intensywnej Terapii posiada całodobowy dostęp do badań obrazowych (USG, TK, ECHO serca, badania endoskopowe) oraz szerokiego panelu badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach Bloku Anestezjologicznego prowadzi działalność w zakresie znieczuleń do zabiegów we wszystkich salach operacyjnych /3 stanowiska znieczulenia/ szpitala dla:
• Oddziału Chirurgii ogólnej
• Oddziału Ginekologiczno-położniczego
• Oddziału Traumatologii i Ortopedii Urazowej
• Oraz na stanowiskach znieczulenia poza salami operacyjnymi (TK, sala endoskopowa , sala opatrunkowa/SOR/, sala cięć cesarskich, ginekologii i położnictwa).
• konsultacje anestezjologiczne we wszystkich oddziałach szpitalnych/wewnętrzny,chirurgia ogólna,dziecięcy, ginekologia i położnictwo, SOR/
• prowadzenie wysokiej jakości Resuscytacji Krążeniowo-oddechowej /RKO/

Odwiedziny pacjentów od godz. 16:00 do 17:00
Maksymalnie 1 osoba do 1 pacjenta, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
Obowiązkowe jest noszenie maseczki.

Wejście do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tylko za zgodą koordynatora OAiIT lub lekarza dyżurnego OAiIT . Przy pacjencie w OAiIT może przebywać tylko jedna osoba (na zmianę z kolejnym odwiedzającym).
Plik do pobrania: PROCEDURY OAiIT

Regulamin OAiIT

Font Resize
Kontrast