Zasady odwiedzin pacjentów w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.

Zasady odwiedzin pacjentów w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.

 

 1. Umożliwia się odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu przez osoby nie manifestujące objawy infekcji.
 2. W Oddziale Dziecięcym dopuszczalna jest forma wymiennej opieki nad dzieckiem, która polega na tym, że na stałe z dzieckiem w Oddziale przebywa jedno z rodziców/opiekunów prawnych, którego na czas nie dłuższy niż 30 minut dziennie może zmienić drugi rodzic/opiekun prawny
 3. Odwiedziny w Szpitalu odbywaj się w godzinach:
 • Oddział Wewnętrzny od godz. 11:00 do 18:00.
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Noworodkowy, Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Chirurgii od godz. 13:00 do 17:00.
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii od godz. 16:00 do 17:00
 1. U chorego może przebywać tylko 1 osoba odwiedzająca, jednak nie więcej niż 2 osoby jednoczasowo na sali chorych, przy zachowaniu dystansu min. 1,5 metra od siebie. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut.
 2. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii czas odwiedzin nie powinien przekroczyć 15 minut. U chorego może przebywać tylko 1 osoba odwiedzająca, jednak nie więcej niż 2 osoby jednoczasowo na sali chorych, przy zachowaniu dystansu min. 1,5 metra od siebie.
 3. W czasie odwiedzin, osoba odwiedzająca jest zobowiązana do noszenia maseczki zakrywającej szczelnie nos i usta oraz do dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach.
 4. Zakaz odwiedzin pacjentów przez dzieci.
 5. Osoba bliska może przynieść pacjentowi rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału (lekarzem lub pielęgniarką).