W dniu 2 maja poradnia Ginekologiczno-Położnicza wyjątkowo będzie czynna od 8.00-12.00

W dniu 2 maja poradnia Ginekologiczno-Położnicza wyjątkowo będzie czynna od 8.00-12.00