Ograniczenie godzin przyjęć

W związku z rozwijająca się pandemią koronawirusa i zaleceniami Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu oraz ogłoszonemu stanowisku Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi dotyczącymi postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem następuje:

– ograniczenie godzin przyjęć lekarza oraz rejestracji Poradni Medycyny Pracy:

Rejestracja i pielęgniarka Medycyny Pracy:

Poniedziałek: 7:30 – 18:00

Wtorek: 7:30 – 15:00

Środa: 7:30 – 15:00

Czwartek: 7:30 – 15:00

Piątek: 7:30 – 15:00

Lekarz Medycyny Pracy:

Poniedziałek: 12:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00

 

– w przypadkach koniecznych nastąpi wydłużenie czasu pracy lekarza;

– ograniczenie wyjazdów do zakładów pracy celem przeprowadzenia badań profilaktycznych;

– dostosowanie organizacji badań profilaktycznych do wytycznych IMP w Łodzi.