COVID-19

Informacja dla rodzin oraz pacjentów hospitalizowanych  w Oddziale COVID

 

Informacji o pacjentach Oddziału COVID udziela się od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00 pod numerem telefonu 609 791 437.

 

Paczki dla pacjentów z oddziału COVID

Paczki przekazywane dla pacjentów należy zostawiać w Centralnej Rejestracji szpitala – wejście A, codziennie w godzinach 08:00-18:00.  Paczka powinna zostać opisana IMIENIEM I NAZWISKIEM PACJENTA, z dopiskiem ODDZIAŁ COVID.

 

Lista rzeczy potrzebnych podczas pobytu w oddziale zakaźnym:

Dokument tożsamości, karty informacyjne z poprzedniego leczenia (jeśli to możliwe ksero), spis leków ostatnio stosowanych.
Woda mineralna w plastikowych butelkach z dziubkiem.
Przybory toaletowe – szczoteczka i pasta do mycia zębów, szczotka/grzebień do włosów, mydło w płynie lub myjki jednorazowego użytku nasączone płynem myjącym, ręczniki (2 szt.), maszynkę do golenia jednorazowego użytku(mężczyźni), krem lub balsam nawilżający, chusteczki higieniczne lub inne środki higieniczne stosowane indywidualnie np. podpaski, wkładki, np. kremy pielęgnacyjne sudocrem.
Klapki pod prysznic, kapcie lub inne obuwie najlepiej zmywalne.
Piżama/ koszula nocna (jeśli możliwe kilka sztuk na zmianę, mocno zabrudzone będą wyrzucane), skarpety (szczególnie dla seniorów).
Kubki/kubki niekapki.
Produkty spożywcze w małych opakowaniach niewymagające przechowywanie w lodówce, Nutridrinki.
Telefon komórkowy i ładowarka.
Okulary i aparat słuchowy, jeżeli ktoś korzysta.
Przy odbiorze pacjenta z Oddziału COVID (przy wypisie) należy dostarczyć komplet czystych ubrań dla pacjenta.

Rzeczy osobiste, których używał pacjent w Oddziale COVID zostaną wydane przy wypisie pacjentowi/opiekunowi pacjenta (należy dostarczyć duży worek). Rzeczy mocno zabrudzone zostaną zutylizowane w szpitalu.

 

Personel Oddziału COVID nie odpowiada za przechowywanie cennych przedmiotów, w związku z tym nie należy zabierać kosztownych rzeczy, w tym cennej biżuterii na oddział. Prosimy rodziny o niezwłoczne odebranie cennych przedmiotów od pacjenta.

 

Przypominamy o bezwzględnym zakazie palenia papierosów/e-papierosów oraz używania otwartego ognia w Oddziale COVID.

 

Godziny pracy Punktu Pobrań:

poniedziałek                10.00 – 13.00
wtorek                          10.00 – 13.00
środa                            10.00 – 13.00
czwartek                       11.00 – 13.00
piątek                            11.00 – 13.00
sobota                           08.00 – 10.00

Rejestracja telefoniczna pod numerem tel. 798-952-698
– czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

Uwaga! Na wymaz należy się wcześniej zarejestrować.

 

Punkt Pobrań zlokalizowany jest przed głównym wejściem szpitala.

Telefon kontaktory: 798-952-698

Uwaga! Na wymaz należy się zarejestrować.

 

 

Godziny pracy Punktu Szczepień:

Od dnia 2 grudnia 2021 roku Punkt Szczepień będzie znajdował się w budynku

„MIRES” ul. Wrzesińska 19 (główne wejście, parter).

Godziny pracy:

– poniedziałek od 8.00 do 15.00

– wtorek od 8.00 do 15.00  

– środa od 8.00 do 17.00

– czwartek od 8.00 do 15.00

– piątek od 8.00 do 15.00  

– sobota od 8.00 do 13.00    

Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19?

Są 4 sposoby rejestracji:

– zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989,

– zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,

– wysłać SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

– skontaktować się bezpośrednio z punktem szczepień

Telefon kontaktowy do Punktu Szczepień: 667 777 143

 

Pliki do pobrania:

AKTUALIZACJA DOTYCZĄCA ODWIEDZIN U PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH

 1. Odwiedziny są możliwe w sytuacjach szczególnych, w których są one niezbędne takich jak w szczególności: wizyty pożegnalne, wizyty w celu opieki nad pacjentem, u którego nieobecność opiekuna /osoby bliskiej może powodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia lub pogarszać jego stan zdrowia, w tym szczególności opieki nad pacjentem z chorobą otępienną /np. chorobą Alzheimera/, niepełnosprawnością intelektualną, całościowym zaburzeniem rozwojowym / np. autyzmem, chorobą psychiczną / w przypadku hospitalizacji nie związanej z leczeniem tej choroby/, przy zachowaniu zasad wzmożonego reżimu sanitarnego tj.:
 1. pacjenta może odwiedzać jednocześnie 1 osoba, wizyta może zostać ograniczona do 15 minut,
 2. osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
 3. osoba odwiedzająca zobowiązana jest do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Szpitala,
 4. osoba odwiedzająca, niezwłocznie po wejściu do placówki dokładnie dezynfekuje ręce preparatem dezynfekcyjnym,
 5. osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem: przytulania, uścisków, pocałunków, itp.,
 6. osoba odwiedzająca podczas wizyty powinna zachować dystans min 1,5 m pomiędzy sobą a odwiedzanym pacjentem oraz innymi osobami przebywającymi na sali.
 7. Odwiedziny pacjenta w Szpitalu odbywają się po uzyskaniu zgody wydanej przez Koordynatora Oddziału lub jego zastępcy. W pilnych przypadkach, zgody na odwiedziny może udzielić lekarz dyżurny oddziału.
 8. W Oddziale Dziecięcym jest możliwość sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem przez jednego z opiekunów, zamianie z innym opiekunem dziecka na czas nie dłuższy niż 30 min. dziennie.
 9. Porody rodzinne – możliwość obecności przy porodzie tylko 1 osoby towarzyszącej. Szpital zabezpiecza osobę towarzyszącą w Środki Ochrony Indywidualnej. Wprowadzone zostały „Zalecenia dla osoby towarzyszącej rodzącej podczas porodu” – załącznik nr 1.
 10. Ze względu na ograniczenia epidemiczne wprowadzone w szpitalu lub inne powody występujące u osoby odwiedzającej lub odwiedzanego pacjenta Zarząd Szpitala umożliwia i wspiera pacjenta w podtrzymaniu bieżącego kontaktu z bliskimi w sposób zdalny poprzez wykorzystanie telefonu lub Internetu.

 

Zalecenia dla osoby towarzyszącej rodzącej podczas porodu:

 

 1. Rodząca zgłasza informację o chęci odbycia porodu rodzinnego po przyjęciu do szpitala, nie później niż podczas pobytu na Sali Porodowej.
 2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
 3. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją ani nadzorem epidemiologicznym. W ciągu 14 dni od terminu porodu osoba towarzysząca nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2 ani z osobą przebywającą na kwarantannie.
 4. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z innymi osobami, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
 5. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca tj.: przechodzi przez triage (namiot przy wejściu do szpitala, w którym prowadzona jest wstępna ocena epidemiologiczna pod kątem zakażenia SARS-CoV-2). Osoba towarzysząca ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej. Podanie nieprawdziwych danych w ankiecie może spowodować następstwa prawne.
 6. Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona na salę porodową w momencie rozpoczętego porodu o czym decyduje lekarz oddziału po badaniu ciężarnej, analizie ankiety epidemiologicznej.
 7. Osoba towarzysząca przebiera się w środki ochrony indywidualnej w miejscu wyznaczonym przez położną Bloku Porodowego.
 8. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób, często myje i dezynfekuje ręce oraz ma założoną maskę, która dobrze przylega do twarzy i zakrywa usta i nos.
 9. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, w której przebywa z rodzącą, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego. Osoba towarzysząca stara się zachować maksymalny dystans od personelu medycznego.
 10. Sugeruje się zaopatrzenie się przez osobę towarzyszącą w wodę i suchy prowiant.
 11. Osoba towarzysząca położnicy przebywającej po porodzie w sali wieloosobowej, opuszcza szpital zaraz po porodzie.
 12. Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie drogami natury pod warunkiem przebywania położnicy przez ten czas w sali jednoosobowej (bez obecności innych pacjentek).
 13. W przypadku porodu zakończonego cięciem cesarskim nie jest możliwa obecność osoby towarzyszącej w sali operacyjnej podczas porodu oraz w sali pooperacyjnej (POOP). Osoba towarzysząca oczekuje na zakończenie zabiegu w wyznaczonym przez położną lub lekarza miejscu. Osoba towarzysząca może po narodzinach dziecka za zgodą lekarza pediatry przebywać z dzieckiem przez pewien czas w wyznaczonej sali na tzw. kangurowaniu (tuleniu malucha w bliskim kontakcie skóra przy skórze).
 14. Osoba towarzysząca po zakończeniu udziału w porodzie przebiera się w wyznaczonym przez położną miejscu w swoje ubranie, a strój jednorazowy i maskę wyrzuca do kosza na odpady zmieszane.
 15. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentek i ich dzieci osoba towarzysząca zobowiązana jest do podporządkowania się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego szpitala. Niestosowanie się do zaleceń jest jednoznaczne z niemożnością dalszego uczestniczenia osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym i koniecznością natychmiastowego opuszczenia przez tę osobę terenu szpitala.

 

 

Pliki do pobrania:

Ankieta wywiadu epidemiologicznego dla osoby odwiedzającej pacjenta

Wniosek o zgodę na odwiedziny pacjenta w szpitalu

 

 

Font Resize
Kontrast