Informacja – odwiedziny

Zasady uzyskiwania zgody na odwiedziny pacjenta w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o.

 

W związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia zakazu odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych zostaje wprowadzony tryb odwiedzin pacjentów w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o.

 1. Odwiedziny pacjenta w Szpitalu odbywają się po uzyskaniu pisemnej zgody wydanej przez Koordynatora Oddziału lub Z-cy Koordynatora Oddziału.
 2. W celu uzyskania zgody na odwiedziny pacjenta należy wypełnić „WNIOSEK O ZGODĘ NA ODWIEDZINY PACJENTA W SZPITALU ORAZ ANKIETĘ WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ PACJENTA”
 3. Wniosek można przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalsredzki.pl
 4. Wzór wniosku oraz ankieta wywiadu epidemiologicznego dla osoby odwiedzającej jest dostępna na stronie Szpitala, a także można pobrać w Sekretariacie Szpitala lub w Centralnej Rejestracji Szpitala.
 5. Wnioski są rozpatrywane w dni robocze do godziny 15:00.
 6. Jedynie w pilnych, uzasadnionych przypadkach, zgodę na odwiedziny pacjenta, telefonicznie może udzielić lekarz dyżurny oddziału, który weźmie pod uwagę ryzyko epidemiologiczne.
 7. W budynku Szpitala, osobę odwiedzającą obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekcja rąk.
 8. Każda osoba odwiedzająca pacjenta jest zobligowana, aby co 3 dni ponownie wypełniać ankietę wywiadu epidemiologicznego dla osoby odwiedzającej.

 

Zasady odwiedzin pacjentów w czasie pandemii COVID-19 w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.

 1. Odwiedziny dotyczą pacjentów hospitalizowanych na wszystkich oddziałach Szpitala z wyjątkiem Oddziału Onkologii Klinicznej, w którym to ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów wprowadzone jest ograniczenie odwiedzin pacjentów. Kontakt w Oddziale Onkologii Klinicznej odbywać się będzie za pomocą zdalnych komunikatorów.
 2. W Oddziale Dziecięcym nie ma możliwości odwiedzin. Dopuszczalna jest jednak forma wymiennej opieki nad dzieckiem, która polega na tym, że na stałe z dzieckiem w Oddziale przebywa jedno z rodziców/opiekunów prawnych, którego na czas nie dłuższy niż 30 minut dziennie może zmienić drugi rodzic/opiekun prawny
 3. Odwiedziny pacjenta w Szpitalu odbywają się po uzyskaniu pisemnej zgody wydanej przez Koordynatora Oddziału lub jego zastępcy. W pilnych przypadkach, zgody na odwiedziny może udzielić lekarz dyżurny oddziału.
 4. Odwiedziny w Szpitalu z wyjątkiem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbywają się od godz. 11:00 do 18:00.
 5. U chorego może przebywać tylko 1 osoba odwiedzająca, jednak nie więcej niż 2 osoby jednoczasowo na sali chorych, przy zachowaniu dystansu min. 1,5 metra od siebie. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut.
 6. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odwiedziny są od godz. 16:00 do 17:00. Czas odwiedzin nie powinien przekroczyć 15 minut. U chorego może przebywać tylko 1 osoba odwiedzająca, jednak nie więcej niż 2 osoby jednoczasowo na sali chorych, przy zachowaniu dystansu min. 1,5 metra od siebie.
 7. W czasie odwiedzin, osoba odwiedzająca jest zobowiązana do noszenia maseczki zakrywającej szczelnie nos i usta oraz do dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach.
 8. Zakaz odwiedzin pacjentów przez dzieci.
 9. Osoba bliska może przynieść pacjentowi rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału (lekarzem lub pielęgniarką).

Ankieta wywiadu epidemiologicznego dla osoby odwiedzającej pacjenta

Wniosek o zgodę na odwiedziny pacjenta w szpitalu