Średzki szpital w sieci EDM

Średzki szpital w sieci EDM

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w polskich szpitalach ma być w pełni stosowany od 1 stycznia 2018 r. Do wdrożenia projektu, który ułatwi i usystematyzuje pracę lekarzy i administracji, przygotowuje się także Szpital Średzki Serca Jezusowego. W zachodnich krajach unijnych system ten z powodzeniem funkcjonuje od lat. Prezes Zarządu Szpitala Filip Waligóra jest przekonany, że podobnie będzie u nas, wskazuje równocześnie na problemy z wprowadzaniem programu wynikające z jego sporych kosztów. 

Wartość projektu wynosi 2 156 571,33 zł, z czego wkład własny Powiatu wyniesie 323 485,70 zł. Środki te, w większości pochodzące z funduszy unijnych WRPO sfinansują zakup sprzęt komputerowego oraz oprogramowanie. Urząd Marszałkowski, czyli podmiot zarządzający  projektem wkrótce ogłosi przetarg na zakup sprzętu, który prawdopodobnie jeszcze w tym roku trafi do średzkiego szpitala. EDM to dokumentacja medyczna prowadzona w sposób elektroniczny zgodnie z obowiązującym prawem.

 

EDM w polskich szpitalach

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011  o systemie informacji w ochronie zdrowia zakłada, że od 1  stycznia 2018 roku wszystkie podmioty medyczne na terenie kraju mają obowiązek prowadzić dokumentację medyczną  w wersji elektronicznej.  Przedsięwzięcie, które jest sporym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014plus. Program początkowo zakładał informatyzację jedynie szpitali i podmiotów leczniczych, dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski. Z czasem szpitale powiatowe nawiązały współpracę z UM w tym zakresie wskazując, że niedofinansowane szpitale nie będą w stanie samodzielnie wdrożyć EDM. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego powstał więc wspólny projekt dla wszystkich podmiotów medycznych  o nazwie „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, zakładający sfinansowanie ze środków unijnych  tego projektu.

Zmiany po wprowadzeniu projektu

EDM polega na prowadzeniu dokumentacji medycznej  w formie elektronicznej. Lekarze zostaną wyposażeni w tablety, na których notować będą zalecenia i uwagi medyczne. Natomiast pacjent, obecnie zaopatrywany w opaskę z danymi osobowymi otrzyma kod kreskowy, który umożliwi jego identyfikację za pomocą skanera.

Docelowo zostanie utworzona elektroniczna baza o pacjencie – połączona z centralnym serwerem, dzięki czemu, każdy szpital będzie mógł na bieżąco kontrolować dane o pacjencie. Po zmianie nie będzie potrzeby przekazywanie innej lecznicy obfitej dokumentacji medycznej pacjenta, bowiem wszelkie informacje dotyczące chorego znajdować się będą w ogólnodostępnym dla szpitali serwerze.

Projekt zakłada także zdalną rejestrację do usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Oznacza to, że każdy pacjent będzie mógł zarejestrować się do lekarza za pomocą swojego konta przez Internet – już bez konieczności kontaktu telefonicznego, czy osobistego w placówce medycznej.

Szpital Średzki

To jest całościowy program, który zakłada pełne zinformatyzowanie służby zdrowia.  Powiat, który jest partnerem współfinansującym to zadanie rozpoczął proces zabezpieczenia środków finansowych w swoim budżecie – mówi Starosta Średzki Marcin Bednarz.

W zeszłym roku odbył się audyt w średzkim szpitalu, który wskazał potrzeby placówki do wdrożenia  EDM. Przygotowano listę niezbędnych urządzeń.

Jesteśmy na etapie tworzenia projektu tego dużego przedsięwzięcia – mówi prezes Szpitala Średzkiego Filip Waligóra. – Obecnie odbywają się spotkania z udziałem przedstawicieli starostwa i szpitala. Dyskutujemy m.in. nad stworzeniem trwałego systemu, do którego realizacji jest potrzebna większa liczba urządzeń komputerowych oraz rozbudowane oprogramowanie. Zakładamy, że część naszego personelu może mieć początkowo problem z obsługą systemu, dlatego wprowadzenie programu poprzedzone zostanie przeprowadzeniem wewnętrznych szkoleń pracowników.

W projekcie wezmą udział wszystkie szpitale powiatowe, wszystkie otrzymają dofinansowanie z funduszy unijnych w tej samej kwocie, niezależnie od wielkości. Przy takim podziale środków szpital średzki, należący do grupy mniejszych placówek znajduje się w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do dużych szpitali, mających większe potrzeby.