Przerwa w udzielaniu świadczeń endoskopowych dla pacjentów ambulatoryjnych

Od 12 do 26 sierpnia -przerwa w udzielaniu świadczeń endoskopowych dla pacjentów ambulatoryjnych.

Możliwość odbioru wyników i rejestracji w pracowni endoskopii- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35 .