Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Szpital Średzki Serca Jezusowego będzie organizował szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli czynności podejmowanych przez ratownika wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Placówka uzyskała już akredytację Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie zajęć. Projekt jest realizowany na wniosek i z inicjatywy Starosty Średzkiego Marcina Bednarza.

Prace nad przygotowaniem dokumentacji rozpoczęły się w lutym tego roku. Kursy adresowane są przede wszystkim do funkcjonariuszy  Straży Pożarnej oraz dla ochotników OSP – dla tych wszystkich, którzy chcą uzyskać tytuł ratownika na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje m.in.: resuscytację krążeniowo-oddechową, tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć, ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, stosowanie tlenoterapii biernej, ewakuację z miejsca zdarzenia oraz wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szpital Średzki posiada już szkoleniowców do prowadzenia zajęć. Obecnie trwają ustalenia z partnerami projektu, czyli Komendą Straży Pożarnej oraz Starostwem Powiatowym w sprawie harmonogramu przeprowadzenia  szkoleń.

Kursy prowadzone będą w administracyjnej części szpitala. Wkrótce zakończony zostanie remont sali wykładowej, gdzie będą realizowane zajęcia.  Kursy, podobnie jak w innych ośrodkach będą płatne. Zaświadczenie nabycia tytułu ratownika ważne jest przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

 

– Do tej pory nasi mieszkańcy zobligowani  do ukończenia kursu ratownika musieli korzystać z usług ośrodków położonych poza naszym terenem, najczęściej w Poznaniu – mówi Starosta Średzki Marcin Bednarz. –  Teraz zajęcia będą prowadzone także na miejscu, w średzkim szpitalu, co jest bardzo korzystne zarówno dla kursantów, jak i dla naszej placówki.

 

Zajęcia będą się odbywały w niewielkich około 12 – osobowych grupach, ze względu na konieczność przeprowadzania lekcji pokazowych i treningowych. Częstotliwość organizowanych kursów   ściśle będzie się wiązać z potrzebami i zainteresowaniem chętnych. W najbliższym czasie szpital poda szczegóły przedsięwzięcia – czyli wysokość opłat oraz terminy organizowanych kursów.